اخبار خارج از مرکز

اولین پیوند سلول های بنیادی در بیمار مبتلا به پارکینسون

درمان استاندارد بیماری پارکینسون شامل داروهایی است که جایگزین دوپامین از دست رفته می شوند، اما با گذشت زمان این داروها اغلب کمتر اثر می‌کنند و عوارض جانبی ایجاد می‌کنند. تا امروز هیچ درمانی وجود نداشته که بتواند ساختارهای آسیب دیده مغز را ترمیم کند یا بتواند سلول‌های عصبی از دست رفته را جایگزین کند.

در ۱۳ فوریه ۲۰۲۳، اولین بیمار مبتلا به بیماری پارکینسون پیوند سلول های عصبی مشتق از سلول های بنیادی را دریافت کرد. این سلول ها از سلول های بنیادی جنینی گرفته شده و جایگزین سلول‌های عصبی تولید‌کننده دوپامین که در بیماران پارکینسون از بین رفته‌اند، می‌شوند.

هشت بیمار مبتلا به بیماری پارکینسون در کارآزمایی بالینی STEM-PD شرکت کرده‌اند که اولین بیمار از این هشت داوطلب در بیمارستان دانشگاه Skåne در سوئد اولین پیوند را دریافت کرد. انتظار می‌رود پس از پیوند، سلول‌ها به سلول‌های عصبی جدید و سالم تولیدکننده دوپامین در مغز تمایز یابند.

بیماران شرکت کننده در این کارآزمایی حداقل ۱۰ سال مبتلا به پارکینسون بوده‌اند و در مرحله متوسط بیماری خود هستند.

اطلاعات بیشتر:

Lund University:  First patient receives milestone stem cell-based transplant for Parkinson’s Disease

stemcell.isti.ir/Zmav

Provided byRoyanscrm