اخبار خارج از مرکز

دانشمندان علت اصلی التهاب روده در استرس مزمن را کشف کردند

سیگنال‌های عصبی باعث انتشار مواد شیمیایی التهابی در سلول‌های عصبی روده می‌شوند.

 

نکات برجسته:

  • استرس روانی منجر به تشدید التهاب روده با واسطه مونوسیت می‌شود.

 

  • سیگنال‌دهی مزمن گلوکوکورتیکوئیدی اثر استرس را بر IBD هدایت می‌کند.

 

  • استرس باعث تحریک گلیای روده‌ای التهابی می‌شود که جذب مونوسیت را از طریق CSF1 افزایش می‌دهد.

 

  • استرس باعث نابالغی رونویسی در نورون‌های روده و ناتوانی حرکتی می‌شود.

 

More information: Schneider, K. M., Blank, N., Alvarez, Y., Thum, K., Lundgren, P., Litichevskiy, L., … & Thaiss, C. A. (2023). The enteric nervous system relays psychological stress to intestinal inflammation. Cell.

Provided byRoyanscrm