اخبار خارج از مرکز

ساخت جنین مصنوعی انسان برای اولین بار

با وجود محدویت‌های موجود به دلیل چالش‌های اخلاقی و تکنیکال مرتبط با رشد داخل رحمی جنین انسان پس از لانه گزینی برای مطالعه رشد اولیه انسان پس از لانه گزینی، گروهی از پژوهشگران توانستند اولین ساختارهای مصنوعی شبیه به جنین انسان را از سلول‌های بنیادی ایجاد کنند.
در این مطالعه که فقط از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی (hPSC) استفاده شده است و هیچ دستکاری و اصلاح ژنتیکی در آن‌ها صورت نگرفته است، توانسته‌اند مدل‌های جنینی مشتق از سلول‌های بنیادی (SEM) انسانی تشکیل دهند که نشانه‌های اصلی جنین‌زایی پس از لانه گزینی را تا ۱۳-۱۴ روز پس از لقاح نشان می‌دهند.

More information: Oldak, B., et al. (2023). “Transgene-Free Ex Utero Derivation of A Human Post-Implantation Embryo Model Solely from Genetically Unmodified Naive PSCs.” bioRxiv: 2023.2006.2014.544922.

Provided byRoyanscrm