اخبار خارج از مرکز

گورخرماهی قلب مجروح خود را ترمیم می‌کند

 زمانی که فردی دچار حمله قلبی می شود درصورتی که درمان فوری دریافت نکند، سلول‌های ماهیچه قلب به علت فقدان اکسیژن آسیب می‌بینند و شروع به مردن می‌کنند و از آنجا که انسان نمی تواند سلول‌های عضله قلب را مجددا بازسازی کند، قلب قادر به پمپاژ کافی خون نیست.

اما وضعیت برای برخی مهره‌داران مانند گورخرماهی متفاوت است. تحقیق جدید محققان موسسه بیولوژی سیستم‌های پزشکی برلین (BIMSB) حاکی از آن است که این مهره‌داران می‌تواند اندام هایی از جمله قلب خود را مجددا ترمیم کنند و بسازند.

پروفسور «یان فیلیپ یونکر» گفت: می‌خواستیم پی ببریم که این ماهی کوچک چگونه این کار را می کند و اگر بتوانیم از آن یاد بگیریم.

این محققان جراحت عضله قلب را در گورخرماهی شبیه سازی کردند و با استفاده از تحلیل سلول‌های بنیادی روند ترمیم آن را بررسی کردند. یافته‌های این تحقیق به تازگی در نشریه Nature Genetics منتشر شده است.

قلب گورخر ماهی به اندازه یک میلی‌متر در شرایط خاصی زیر میکروسکوپ تحت بررسی قرار گرفت تا شرایط مرگ و احیای سلول‌های قلبی تحت رصد قرار گیرد. محققان در این ارتباط سه نوع جدید تاررویان (fibroblast ) را شناسایی کردند که بطور موقتی فعال می‌شوند.

این تیم تحقیقاتی برای شناسایی منبع فعال شدن این تاررویان ها از یک تکنیک موسوم به LINNAEUS ابداع شده در سال ۲۰۱۸ استفاده کردند و دو منبع را برای این فعال شدن موقتی شناسایی کردند که یکی در لایه بیرونی قلب و دیگری در لایه داخلی است. محققان اکنون درصدد بررسی دقیق‌تر ژن‌هایی هستند که بطور موقتی تاررویان‌ها را فعال می‌کنند.

 

اطلاعات بیشتر:

More information: Bo Hu, Sara Lelek, Bastiaan Spanjaard, Hadil El-Sammak, Mariana Guedes Simões, Janita Mintcheva, Hananeh Aliee, Ronny Schäfer, Alexander M Meyer, Fabian Theis, Didier YR Stainier, Daniela Panáková, Jan Philipp Junker, Origin and function of activated fibroblast states during zebrafish heart regeneration, Nature genetics (2022). doi.org/10.1038/s41588-022-01129-5

Provided by: Royanscrm