اخبار خارج از مرکز

یک بیوسنسور انتخابی LSPR برای تشخیص آلبومین گلیکوزیله در سطح مولکولی

محققان یک حسگر زیستی برای تشخیص آلبومین گلیکوزیله (GA)، یک نشانگر زیستی در پایش دیابت، ساخته‌اند.

از تشدید پلاسمون سطحی موضعی (LSPR) و یک روش ساخت منحصر به فرد شامل تجزیه در اثر حرارت اسپری شعله استفاده می‌کند. بیوسنسور سریع، قابل اعتماد، مقرون به صرفه و دقیق است و توانایی تشخیص ترکیبات مشابه را دارد.

ادغام آپتامر DNA تشخیص دقیق هدفمند را تضمین می‌کند و آن را به یک جهش قابل توجه در نظارت در سطح GA با پتانسیل پیشرفت در مراقبت‌های بهداشتی تبدیل می‌کند.

More information: Mondal, H. S., Hossain, M. Z., & Birbilis, N. (2023). A selective LSPR biosensor for molecular-level glycated albumin detection. Heliyon.

Provided byRoyanscrm