اخبار خارج از مرکز

آزمایش خون جدید با استفاده از یادگیری ماشین سرطان ها را تشخیص می دهد

محققان مرکز سرطان جان هاپکینز کیمل در حال توسعه آزمایش خون جدیدی به نام GEMINI هستند که ترکیبی از توالی‌یابی DNA و یادگیری ماشین برای تشخیص زودهنگام سرطان‌های ریه و سایر سرطان‌ها است.

این آزمایش با تعیین توالی مولکول‌های DNA که از تومورها در خون ریخته شده‌اند، تغییرات DNA را در سراسر ژنوم تجزیه و تحلیل می‌کند. سپس یادگیری ماشین سرطان را از جهش‌های غیر سرطانی متمایز می کند.

در آزمایش‌های آزمایشگاهی، GEMINI بیش از ۹۰ درصد سرطان‌های ریه، از جمله سرطان‌های در مراحل اولیه را شناسایی کرد. اگرچه اعتبارسنجی بیشتری مورد نیاز است، اما این رویکرد نوآورانه نویدبخش تشخیص زودهنگام سرطان و نظارت در طول درمان است.

More information:Bruhm, D. C., Mathios, D., Foda, Z. H., Annapragada, A. V., Medina, J. E., Adleff, V., … & Velculescu, V. E. (2023). Single-molecule genome-wide mutation profiles of cell-free DNA for non-invasive detection of cancer. Nature Genetics, 1-10.

Provided byRoyanscrm