توسعه پژوهش و سرمایه انسانی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پسادکتری رویان
معرفی مرکز

پژوهشگاه رویان یک قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بین‌المللی و پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری در علوم زیستی است که در علوم سلول‌های بنیادی، تولید‌مثل، زیست‌فناوری، سلول‌درمانی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی دارای اعتبار و مرجعیت بین‌المللی بوده و در ارتقاء سلامت جامعه موثر است. در سالیان اخیر این مرجعیت نه تنها در بحث پژوهش و تحقیقات حفظ گردیده است بلکه توجه به مفاهیم ترجمانی در حوزه زیست‌شناسی و پزشکی نمود عینی پیدا کرده است.

شروع به کار اولین بانک خون بند ناف ایران (شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان)، راه‌اندازی نخستین مرکز سلول‌درمانی کشور، همچنین افتتاح اولین کارخانه تولید سلول و مشتقات سلولی در خاورمیانه (سل تک فارمد)، آغاز به کار مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان (Royan ATMP-TDC)، راه‌اندازی مرکز بیوتکنولوژی، گشایش مرکز تحقیقات و کلینیک دیابت، متابولیسم و چاقی (Royan DMO) و در نهایت ایجاد مرکز رشد و هسته‌های فناور (RITAK) در قالب مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رویان (Royan SCRM) در راستای توجه به مفاهیم ترجمانی در حوزه زیست‌شناسی و پزشکی بازساختی بوده است.

مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رویان در سال ۱۳۹۸ تاسیس گردید و ماموریت اصلی آن تجمیع و یکپارچه‌سازی مراکز مختلف تحقیقاتی، تولیدی و فناوری پژوهشگاه رویان است تا پویاتر و پرشتاب‌تر از پیش برای دستیابی به اهداف مجموعه از جمله: تولید محصولات فناورانه در حوزه بیوتکنولوژی و بیولوژی، تولید محصولات به منظور کاربرد در بالین، کمک به درمان بیماری‌های سخت و توسعه سلامت عمومی جامعه حرکت نمائیم.

توسعه و فناوری
تجاری سازی و بازار
توسعه مراکز ارائه خدمات بالینی