اخبار خارج از مرکز

آپتاسنسور مجهز به CRISPR برای تشخیص بیماری آلزایمر

محققان یک آپتاسنسور مجهز به CRISPR برای تشخیص سریع و مقرون به صرفه نشانگرهای زیستی بیماری آلزایمر (AD) (Aβ۴۰ و Aβ۴۲) در نمونه‌های مایع مغزی نخاعی (CSF) ساخته‌اند.

این آپتاسنسور خلاقانه آپتامرها را با تشخیص فلورسانس مبتنی بر CRISPR-Cas12a برای تشخیص حساس Aβ۴۰ و Aβ۴۲ در عرض ۶۰ دقیقه ترکیب می‌کند. اعتبار سنجی بالینی با استفاده از نمونه‌های CSF، کاربرد آپتاسنسور را برای طبقه‌بندی تشخیصی دقیق بیماران مبتلا به AD و افراد سالم نشان داد که از روش‌های ELISA سنتی بهتر عمل کرد.

 

More information:Jia, Z., Maghaydah, Y., Zdanys, K., Kuchel, G. A., Diniz, B. S., & Liu, C. (2023). CRISPR-Powered Aptasensor for Diagnostics of Alzheimer’s Disease. ACS sensors.

Provided byRoyanscr