اخبار خارج از مرکز

بیوشیمیست‌ها سلول‌های ماهیچه‌ای قلب را ترمیم و بازسازی می‌کنند

محققان نشان دادند که دو فاکتور رونویسی جهش یافته، Stemin و YAP5SA، در کنار هم برای افزایش تکثیر کاردیومیوسیت‌ها یا سلول‌های عضلانی قلبی جدا شده از قلب موش عمل می‌کنند. این آزمایشات در شرایط آزمایشگاهی و در شرایط کشت بافت انجام شده است.

شیائو بیان کرد: “کاری که ما در تلاشیم انجام دهیم این است که کاردیومیوسیت ها را به حالتی شبیه سلول های بنیادی تبدیل کنیم تا بتوانند بازسازی و تکثیر شوند.” و Stemin خواص شبه سلول های بنیادی را در کاردیومیوسیت ها فعال می کند.

همچنین شیائو پس از ابراز خوشحالی از مشارکت در این طرح اضافه کرد که ” با توجه به استراتژی هوشمند استفاده از mRNA برای تحویل Stemin و YAP5SA ، این یک مطالعه بزرگ در  زمینه­ی بازسازی قلب است.”

اطلاعات بیشتر:

More information: Siyu Xiao, Rui Liang, Azeez B. Muili, Xuanye Cao, Stephen Navran, Robert J. Schwartz and Dinakar Iyer. Mutant SRF and YAP synthetic modified mRNAs drive cardiomyocyte nuclear replication. The Journal of Cardiovascular Aging (2022). DOI: 10.20517/jca.2022.17

Provided byRoyanscrm