اخبار خارج از مرکز

تولید سلول‌های بنیادی انسان توسط دانشمندان چینی

دانشمندان چینی با استفاده از مولکول‌های شیمیایی، سلول‌های سوماتیک انسان را به سلول‌های بنیادی پرتوان تبدیل کردند.

پیشتر اجزای اصلی سلول از جمله سیتوپلاسم اوسایت و فاکتورهای رونویسی، برای برنامه‌ریزی مجدد سلول‌های بافت یا اندام‌های انسان به سلول‌های بنیادی پرتوان که می‌توانند تکثیر شوند و هر نوع سلول دیگری را در بدن ایجاد کنند، استفاده می‌شدند.

بر اساس مطالعه‌ای که اخیرا در مجله نیچر منتشر شده است، محققان با الهام از اینکه چگونه حیواناتی مانند سمندر مکزیکی می‌توانند اندام خود را بازسازی کنند، نشان دادند که سلول‌های سوماتیک بسیار متمایز انسان می‌توانند تغییرات پلاستیکی را که توسط مولکول‌های شیمیایی خاص ایجاد می‌شوند، تجربه کنند.

سپس محققان با موفقیت گروهی از مواد شیمیایی را شناسایی کردند که به تمایز زدایی سلول‌ها کمک می‌کنند و در نهایت سلول‌های بنیادی پرتوانی را القا می‌کنند که ویژگی‌های کلیدی سلول‌های بنیادی جنینی را نشان می‌دهند.

بر اساس نتایج این مطالعه، آنها مسیر مولکولی به نام JNK را به عنوان یک مانع اصلی برای برنامه‌ریزی مجدد شیمیایی شناسایی کردند که مهار آن برای ایجاد انعطاف پذیری سلول و برنامه‌ای شبیه به بازسازی ضروری است.

“دنگ” گفت: روش برنامه‌ریزی مجدد شیمیایی نسبت به روش‌های شناخته‌شده قبلی برای استفاده بالینی ایمن‌تر، ساده‌تر و آسان‌تر است.

به گفته محققان، این تکنیک می‌تواند به یک دانش جهانی تبدیل شود تا به طور مؤثر سلول‌های انسانی با عملکردهای مختلف را پرورش دهد و راه‌های جدیدی را برای درمان بیماری‌های جدی ارائه دهد.

 

اطلاعات بیشتر:

More information: Hongkui Deng, Yang Zhao, Ting Zhao, Jingyang Guan, Xu Zhang, Yao Fu and Junqing Ye, Methods for reprograming non-pluripotent cells into pluripotent stem cells, US Patent App (2022). patent/US20220025321A1/en