اخبار خارج از مرکز

داروی دونانماب نقطه عطفی در مبارزه با بیماری آلزایمر اولیه

در یک آزمایش جهانی، مشخص شد که داروی دونانماب علایم زوال عقل را در بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر در مراحل اولیه کاهش می دهد. یکی از مشخصه های بیماری آلزایمر تجمع پپتیدهای آمیلوئید β (Aβ) است. داروی دونانماب، یک آنتی بادی مونوکلونال است که شکل اصلاح شده Aβ رسوب‌شده را هدف قرار می‌دهد. اگرچه نتایج حاصل از آزمایش این دارو بسیار امیدوارکننده بوده است اما هنوز به عنوان اهداف درمانی استفاده نمی‌شود.در حال حاضر این دارو برای استفاده احتمالی در سیستم مراقبتی و بهداشتی ملی انگلستان در حال ارزیابی است.

More information:Mintun, M. A., Lo, A. C., Duggan Evans, C., Wessels, A. M., Ardayfio, P. A., Andersen, S. W., … & Skovronsky, D. M. (2021). Donanemab in early Alzheimer’s disease. New England Journal of Medicine, ۳۸۴(۱۸), ۱۶۹۱-۱۷۰۴.

Provided byRoyanscrm