اخبار خارج از مرکز

فناوری mRNA می تواند یک درمان احتمالی برای بیماری های نادر باشد.

محققان از فناوری mRNA مشابه واکسن‌های کووید-۱۹ برای توسعه درمانی برای بیماری نادر کبدی به نام اسیدوری آرژنینوسوکسینیک استفاده کرده‌اند.

مطالعه روی موش ها با برنامه ریزی برای آزمایش های انسانی در آینده، پتانسیل mRNA را در اصلاح بیماری نشان داد. mRNA برای سایر اختلالات متابولیک نیز در حال بررسی است.

محققان بر پتانسیل mRNA در درمان بیماری های ژنتیکی و همکاری بین دانشگاه و صنعت تاکید می‌کنند.

 

More information:Gurung, S., Timmermand, O. V., Perocheau, D., Gil-Martinez, A. L., Minnion, M., Touramanidou, L., … & Baruteau, J. (2024). mRNA therapy corrects defective glutathione metabolism and restores ureagenesis in preclinical argininosuccinic aciduria. Science Translational Medicine۱۶(۷۲۹), eadh1334.

Provided byRoyanscr