اخبار خارج از مرکز

مراکز تحقیق و توسعه سلول‌درمانی و ژن‌درمانی در سراسر جهان

رشد ۵ درصدی مراکز تحقیق و توسعه سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت در دنیا از سال ۲۰۲۱ نشان‌دهنده‌ی تاثیر مثبت و امیدوارکننده‌ی این روش‌ها در درمان بیماری‌ها است. طبق آمار ارائه شده توسط مرکز Alliance for Regenerative Medicine، کشور ایران نیز جزو کشورهایی است که رشد سریعی در این زمینه دارد.

More information: Imran, S. A., M Hamizul, M., Khairul Bariah, A. A. N., Wan Kamarul Zaman, W. S., & Nordin, F. (2022). Regenerative Medicine Therapy in Malaysia: An Update. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 540.

Provided byRoyanscrm