اخبار خارج از مرکز

نقش کلیدی پروتئین در پیری و انعطاف‌پذیری مغز آشکار شد

محققان کشف کردند که چگونه پروتئین TIMP2 انعطاف‌پذیری مغز را تنظیم می‌کند و چگونه کاهش آن بر پیری تأثیر می‌گذارد. این کشف، درمان‌های بالقوه جدید برای اختلالاتی مانند آلزایمر را روشن می‌کند.

More information: Ferreira, A. C., Hemmer, B. M., Philippi, S. M., Liu, H., Zhu, J. D., Kareva, T., … & Castellano, J. M. (2022). Neuronal TIMP2 regulates hippocampus-dependent plasticity and extracellular matrix complexity. bioRxiv, 2022-12.

Provided byRoyanscrm