اخبار خارج از مرکز

نوع جدیدی از تقسیم سلولی کشف شد

صدها سال است که تنها دو نوع اصلی تقسیم سلولی در حیوانات وجود داشته است اما اکنون محققان نوع جدید و غیرمنتظره‌ای از تقسیم سلولی را شناسایی کرده‌اند که بدون تکثیر DNA اتفاق می‌افتد.

به گزارش نیچر، این تقسیم‌بندی جدید که در سلول‌های پوست گورخرماهی کشف شده‌ است، به نام شکافت غیرسنتیتیک می‌تواند مکانیزمی کارآمد برای گسترش بافت پوششی در طول رشد سریع باشد.

از آنجایی که سطح پوست حیوان در طول رشد گسترش می‌یابد، جمعیت سلول‌های پوست باید به سرعت پاسخ دهند تا بافت پوششی کافی حفظ شود. باوجود پیشرفت‌های زیاد در درک رفتارهای سلولی پوست در داخل بدن، مشخص نیست که چگونه سلول‌ها به‌طور جمعی برای برآوردن نیازهای پوشش در سطح ارگانیسمی عمل می‌کنند.

در این تحقیق، یک سیستم برچسب‌گذاری غشای سلولی چند رنگ برای نظارت بر کل جمعیت سلول‌های پوششی سطحی (SECs) در لاروهای گورخرماهی ایجاد شد وبا استفاده از تصویربرداری با گذشت زمان، معلوم شد که بسیاری از SEC ها به راحتی بر روی سطح بدن حیوانات تقسیم می‌شوند. در طول یک بازه رشد خاص، یک SEC منفرد می‌تواند حداکثر چهار سلول را در طول عمر خود بر روی سطح حیوان تولید کند.

آزمایش‌های مختلف نشان داد که این سلول‌های پوستی تمایز یافته نهایی، باوجود عدم وجود تکثیر DNA، به‌طور قابل‌توجهی به تقسیم شدن ادامه می‌دهند و باعث می‌شود تا ۵۰ درصد از SEC ها اندازه ژنوم کاهش یافته را نشان دهند.

اطلاعات بیشتر:

More information: Keat Ying Chan, Ching-Cher Sanders Yan, Hsiao-Yuh Roan, Shao-Chun Hsu, Tzu-Lun Tseng, Chung-Der Hsiao, Chao-Ping Hsu & Chen-Hui Chen, Skin cells undergo asynthetic fission to expand body surfaces in zebrafish, Nature (2022). doi.org/10.1038/s41586-022-04641-0

Provided byRoyanscrm