اخبار خارج از مرکز

همجوشی سلولی، پتانسیل احیا‌کننده شبکیه چشم انسان را «بیدار می‌کند»!!!

بر اساس یافته‌های یک مطالعه جدید منتشر‌شده در مجله eBioMedicine، ترکیب سلول‌های شبکیه انسان با سلول‌های بنیادی بالغ (سلول‌های هیبریدی) می‌توانند یک استراتژی درمانی بالقوه برای درمان آسیب شبکیه و اختلال بینایی باشند.

بر اساس یافته های یک مطالعه جدید، ترکیب سلول‌های شبکیه انسان با سلول‌های بنیادی بالغ می‌تواند یک استراتژی درمانی بالقوه برای درمان آسیب شبکیه و اختلال بینایی باشد.

در این مطالعه سلول‌های هیبریدی به یک ارگانوئید شبکیه در حال رشد تزریق شدند (مدلی که شباهت زیادی به عملکرد شبکیه چشم انسان دارد). محققان دریافتند که سلول‌های هیبریدی با موفقیت به بافت پیوند‌زده‌شده و به سلول‌هایی که شباهت زیادی به سلول‌های گانگلیونی (نوعی نورون ضروری برای بینایی) دارند، تمایز یافتند. سلول‌های هیبرید، پتانسیل بازسازی بافت شبکیه انسان را بیدار می‌کنندکه سابق بر این تصور می‌شد تنها در مهره‌داران خونسرد قابل مشاهده‌است.

 

اطلاعات بیشتر:

More information: Sergi Àngel Bonilla-Pons, Shoma Nakagawa, Elena Garreta Bahima, Álvaro Fernández-Blanco, Martina Pesaresi, Justin Christopher D’Antin, Ruben Sebastian-Perez, Daniela Greco, Eduardo Domínguez-Sala, Raúl Gómez-Riera, Rafael Ignacio, Barraquer Compte, Mara Diersse, Nuria Montserrat Pulido and Maria Pia Cosma, Müller glia fused with adult stem cells undergo neural differentiation in human retinal models, eBioMedicine (2022). DOI:https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.103914

Provided by: Royan Institute