اخبار مرکز

ارگانوئیدها: مدل‌‌‌‌‌‌‌های آزمایشگاهی نوین برای بیماری‌‌‌‌‌‌‌ها

محدودیت‌‌‌‌‌‌‌های کشت سلول به‌صورت چسبیده به کف، پژوهشگران را بر آن داشت که به‌دنبال روش‌‌‌‌‌‌‌های نوینی برای کشت سلول باشند؛ روش‌‌‌‌‌‌‌هایی که بتواند ساختار و کارکرد اندام‌‌‌‌‌‌‌های بدن را در شرایط آزمایشگاهی بازسازی کند. آخرین پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌ها در روش‌‌‌‌‌‌‌های کشت سلول، منجر به تولید ساختارهای سه‌بعدی سلولی در آزمایشگاه شد که ارگانوئید نامیده می‌‌‌‌‌‌‌شوند. این ساختارها ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های اندام اصلی مانند خصوصیات ظاهری، کارکرد و حتی پاسخ مشابه به عوامل بیماری زا را بروز می‌دهند. با هدف معرفی انواع ارگانوئیدها، دکتر حسین بهاروند، دکتر مسعود وثوق، زهرا حیدری و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، به همراه پژوهشگرانی از هندوستان و روسیه طی یک مقاله مروری به دسته بندی ارگانوئیدها بر اساس لایه جنینی منشاء سلول‌‌‌‌‌‌‌های آنها پرداختند.

در این مقاله که در نشریه بین‌المللی Bio-Design and Manufacturing به چاپ رسیده است، نویسندگان به شرح مختصر پژوهش‌‌‌‌‌‌‌های صورت گرفته در تولید ارگانوئیدها، به تفکیک اندام، و چالش‌‌‌‌‌‌‌ها و مزایای آنها پرداخته، و این طور جمع‌بندی کرده‌اند که پژوهش‌‌‌‌‌‌‌های برپایه ارگانوئید در واقع بازآفرینی پیچیدگی‌‌‌‌‌‌‌های بافت‌‌‌‌‌‌‌های واقعی در شرایط آزمایشگاهی است که بستر و فرصت جدیدی را برای افزایش دانش تجربی بشر در پژوهش‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌بالینی مانند آزمایش داروها، آزمایش میزان سمی بودن مواد گوناگون و پاتوفیزیولوژی بیماری‌‌‌‌‌‌‌ها فراهم می‌‌‌‌‌‌‌کند.

اطلاعات بیشتر:

More information: Zahra Heydari et al, Organoids: a novel modality in disease modeling, Bio-Design and Manufacturing (2021). Doi.org/10.1007/s42242-021-00150-7

Provided by: Royan Institute