اخبار مرکز

استفاده از ارگانوئیدها در مدل‌‌‌‌‌‌‌‌سازی بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌های عفونی

رویکردهای آزمایشگاهی که بر اساس کشت دوبعدی سلول یا آزمایش بر روی مدل‌‌‌‌‌‌‌‌های حیوانی پایه ریزی می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند در کوتاه مدت برای مدل سازی بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید یا آزمایش‌های دارویی چندان دقیق نیستند. به همین دلیل تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل توجهی برای گسترش مدل‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند ارگانوئیدها صورت گرفته است. ارگانوئید ساختاری سه بعدی و خودسازمان یافته است که از رده‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف سلولی تشکیل شده، عملکرد فیزیولوژیک و پاتولوژیک ارگان اصلی را شبیه سازی می‌‌‌‌‌‌‌‌کند. برای توسعه ابزاری مناسب که – در شرایط خطرناک کنونی- بتواند با موفقیت اثر عفونت ویروسی بر اندام ها را بازسازی کند، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از دانش و تجربه دانشمندان در تولید و توسعه ارگانوئیدها ضروری به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. به همین دلیل دکتر مسعود وثوق، زهرا حیدری و همکارانشان در پژوهشگاه رویان به همراه پژوهشگرانی از دانشگاه مسکو با هدف جمع بندی مطالعات انجام شده در استفاده از ارگانوئیدها در مدلسازی بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌های عفونی، به نگارش مقاله‌‌‌‌‌‌‌‌ای مروری در این خصوص پرداختند.

این مقاله که در مجله بین‌المللی Drug Discovery Today به چاپ رسیده است، به بررسی پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد که در آنها از ارگانوئیدها برای مطالعه اثر عفونت‌‌‌‌‌‌‌‌های حاصل از ویروس‌‌‌‌‌‌‌‌ها، باکتری‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پروتیست‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بر ارگان‌‌‌‌‌‌‌‌هایی چون سیستم تنفسی، دستگاه گوارش و کبد استفاده شده است.

در نهایت این مقاله چنین نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری می‌‌‌‌‌‌‌‌کند که ارگانوئیدها ابزارهایی انعطاف‌پذیر برای مدل‌‌‌‌‌‌‌‌سازی عفونت‌‌‌‌‌‌‌‌های حاصل از ویروس‌‌‌‌‌‌‌‌ها، باکتری‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پروتیست‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستند که می‌‌‌‌‌‌‌‌توانند با سرعتی قابل قبول اطلاعاتی قابل اتکا از بیولوژی عامل بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌زا و داروهای موثر بر آن در اختیار پژوهشگران قرار دهند. با این حال پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر در جهت ارتقا ارگانوئیدها در بازآفرینی ساختار بافت و فراهم کردن ریز محیطی دینامیک پیرامون آنها ضروری است.

 

اطلاعات بیشتر:

 

More information: Zahra Heydari et al, organoids in modelling infectious diseases, Drug Discovery Today (2021). doi.org/10.1016/j.drudis.2021.08.005

Provided byRoyan Institute