اخبار مرکز

استفاده از متفورمین برای مهار تخریب میلین در مدل آزمایشگاهی بیماری ام.اس

مالتیپل اسکلروزیس (MS) بیماری دمیلینه شدن سیستم عصبی مرکزی است. بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود ایمنی و ابتلای طولانی مدت به التهابات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند زمینه‌ساز بروز این بیماری شود. این شرایط منجر به از دست رفتن سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های الیگودندروسیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در دستگاه عصبی مرکزی مسئول ایجاد میلین روی سطح آکسون سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عصبی هستند؛ استمرار این شرایط منجر به محدود شدن یا از دست رفتن کارکرد سلول عصبی و بروز MS می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حفاظت از سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عصبی با مهار پیشرفت بیماری از بروز ناتوانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ثانویه جلوگیری یا بروز آن را محدود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. مطالعات پیشین نشان داده است داروی متفورمین در مهار بیماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرسایشی دستگاه عصبی نقش موثری دارد. به منظور بررسی نقش متفورمین در مهار MS در حیوان مدل آزمایشگاهی، دکتر محمد جوان، سامان اسماعیل نژاد و دکتر سعید سامانیان از دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه رویان طی پژوهشی پس از القاء تخریب میلین در دستگاه عصبی مرکزی حیوان آزمایشگاهی، اثر متفورمین را بر روی آنها بررسی کردند.

نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی یاخته (Cell Journal) به چاپ رسیده است، نشان می‌دهد استفاده از متفورمین به شکل معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داری باعث کاهش تخریب و التهاب در سیستم عصبی حیوانات مدل آزمایشگاهی می‌شود و تخریب عصب بینایی را نیز کاهش می‌دهد.

نتایج این پژوهش استفاده از متفورمین را به عنوان داروی مکمل در درمان MS پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

 

اطلاعات بیشتر:

More information: Saman Esmaeilnejad, Saeed Semnanian and Mohammad Javan, Metformin Protects Myelin from Degeneration in A Mouse Model of Iysophosphatidylcholine-Induced Demyelination in The Optic Chiasm, Cell Journal (Yakhteh) (2021). doi: ۱۰.۲۲۰۷۴/cellj.2021.7174

Provided byRoyan Institute