اخبار مرکز

استفاده از مهندسی بافت در درمان ضایعات کبدی: ماتریکس سلول زدایی شده کبد سالم بسترمناسبی برای بازیابی جمعیت سلولی در کبد فیبروتیک فراهم می کند.

کبد یکی از اندام های پیچیده و مهم بدن انسان است که در تنظیم فرآیندهای متابولیک، هموستازی و سم زدایی بدن نقش اساسی دارد. متأسفانه به دلیل سبک زندگی نا مناسب تعداد مرگ های ناشی از نارسایی کبد در جهان رو به افزایش است. با وجود آنکه پیوند کبد بهترین روش درمانی برای نارسایی های کبد است اما کمبود اهدا کننده مناسب، دشواری عمل جراحی و امکان رد پیوند این درمان را با چالش مواجه می کند. استفاده از سلول درمانی و مهندسی بافت می تواند درمان مناسبی برای نارسایی های جدی کبد باشد، با این حال کمبود سلول های سالم و دارای عملکرد و نرخ پایین پیوند موفق، سلول درمانی ضایعات کبدی را با چالش مواجه می کند. به منظور یافتن روشی کاربردی برای درمان فیبروز کبدی، دکتر عباس پیریایی، دکتر حسین بهاروند، دکتر مسعود وثوق، مصطفی نجار اصل و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه بقیه الله، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طی پژوهشی با پیوند یک داربست مهندسی شده دارای ریز محیط طبیعی به حیوان مدل آزمایشگاهی مبتلا به فیبروز کبدی امکان بازیابی سلول های کبدی و درمان ضایعه را فراهم کردند. در این پژوهش که در نشریه بین المللی EXCLI Journal انتشار یافته است، یک میلی متر مربع از ماتریکس سلول زدایی شده کبد سالم، به کبد فیبروتیک مدل آزمایشگاهی پیوند زده شد و سلول های پیش ساز درون زاد با کمک عامل تحریک کننده کلنی های گرانولوسیت (G-CSF) به درون بستر انتقال یافتند. چهار هفته پس از پیوند تغییرات در فیبروز و نکروز کبد، رگزایی و تغییرات در جهت بهبود عملکرد کبد در مدل های دریافت کننده پیوند محسوس بود. این پژوهش نشان می دهد استفاده از مهندسی بافت و پیوند بسترهای زیست مهندسی شده می تواند به عنوان رویکردی در درمان ضایعات کبدی مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات بیشتر:

More information: Mostafa Najar-Asl, Hossein Bahadoran, Mohammad-Hossein Asadi, Mona Saheli, Mohammad-Hassan Asghari, Niloofar Sodeifi, Mohammad Kazemi Ashtiani, Massoud Vosough, Hossein Baharvand and Abbas Piryaei, Transplantation of SDF-1α-loaded liver extracellular matrix repopulated with autologous cells attenuated liver fibrosis in a rat model, EXCLI journal(2022). doi: ۱۰.۱۷۱۷۹/excli2022-4761

Provided byRoyan Institute