اخبار مرکز, اطلاع رسانی

اطلاعیه مراسم گرامی‌داشت هفته پژوهش

دوشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن همایش
امکان شرکت در برنامه به صورت مجازی نیز وجود دارد.

 

Provided byRoyan Institute