اخبار مرکز

افزایش ضریب تأثیر نشریه “یاخته” پژوهشگاه رویان

ضریب تأثیر نشریه بین‌المللی یاخته (CELL Journal) پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی افزایش یافت.

نشریه بین‌المللی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی با نام (Yakhteh) CELL Journal، به عنوان یک نشریه علمی- پژوهشی با دسترسی آزاد، توسط کمیته اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۹۹۹ تأیید شد و روند انتشار آن تاکنون با ۸۰۰ عنوان مقاله علمی داوری‌شده، ادامه یافته است.

این نشریه بین‌المللی در حوزه‌های موضوعی علوم سلولی، مولکولی، سلول‌های بنیادی، پزشکی بازساختی، ژنتیک، زیست‌شناسی مولکولی، زیست‌شناسی سلولی و بیوشیمی، مقاله منتشر می‌کند.

ضریب تأثیر این نشریه برای دومین سالی متوالی افزایش یافت. کلاریوت آنالیتیکس، موسسه معروف به ISI در جدیدترین گزارش خود، ضریب تأثیر این نشریه را ۳.۱۲۸ اعلام کرد. افزایش ضریب تأثیر در دوره تغییر شیوه انتشار از فصل‌نامه به ماهنامه (از ژوئیه ۲۰۲۱) صورت گرفت.

تعداد استنادهای مدارک علمی منتشرشده توسط (Yakhteh) CELL Journal برابر ۶۷۴۰ و شاخص هرش (H-Index) آن ۳۱ است. حسین بهاروند (۳۸ مقاله)، مسعود سلیمانی (۳۱ مقاله)،‌ ناصر اقدمی (۲۴ مقاله)، محمدحسین نصر اصفهانی (۲۳ مقاله)، سعید آبرون (۲۲ مقاله)، پژوهشگرانی هستند که بیشترین تعداد مدارک علمی را در این نشریه منتشر کرده‌اند.

بیشترین فراوانی در میان انواع مدارک این نشریه انگلیسی‌زبان به ترتیب، مقاله‌های اصلی (اوریجینال) با فراوانی ۷۴۱ عنوان و مقاله‌های مروری با فراوانی ۳۷ عنوان بوده است. به طور میانگین به هر مدرک مقاله ۸.۹۶ بار استناد شده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، ایران، چین، آمریکا، ترکیه، هند، آلمان و کره‌جنوبی، کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مقاله را در CELL Journal ثبت کرده‌اند.

 

اطلاعات بیشتر:

More information: https://www.isna.ir/news/1401041107176