اخبار مرکز

بــازدید مـعاون سـازمان برنامه و بودجه از پژوهشگاه رویان

دکتر حمید پوراصغری، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور از پژوهشگاه رویان بازدید کرد. در این بازدید که روز پنجشنبه بیست و ششم دی ماه ۹۸ انجام شد در ابتدا دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی به تشریح فعالیت‌های جهاد دانشگاهی پرداخت.
در ادامه این نشست سه ساعته، دکتر پوراصغری و هیئت همراه ایشان با فعالیت‌ها و عملکرد پژوهشگاه رویان آشنا شدند.
دکتر پوراصغری در سال ۹۷ طی حکمی از سوی دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به سمت معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی این سازمان منصوب شد تا در راستای ایجاد تحول بنیادین در راهبری توسعه، طراحی زیرساخت‌ها و رصد کردن توسعه پایدار و متوازن در جهت توسعه کیفی نظام برنامه‌ریزی، تنظیم بودجه و نظارت در امور علمی، فرهنگی کشور این سازمان اقدامات جدی‌تری را دنبال کند.
جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد علمی، فرهنگی تاثیرگذار در کشور امیدوار است در سایه همکاری‌های جدید با معاونت علمی فرهنگی اجتماعی سازمان بودجه بیش از پیش در این راستا گام بردارد.