اخبار مرکز

تجلیل رهبری از کتاب سلول‌های بهاری

تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «سلول‌های بهاری» که برای اولین بار در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر شد.
“کتاب دکتر بهاروند را منتشر کنید خدا به آن و بر خود آن انسان عزیز برکت دهد و او را برای اسلام و مسلمین حفظ فرماید”
Provided byRoyan Institute