اخبار مرکز, اطلاع رسانی

رونمایی از کتاب «روایت یک رویش»

در نخستین روز نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی؛ کتاب «روایت یک رویش» رونمایی می‌شود.

رونمایی از کتاب «روایت یک رویش» یکشنبه پنجم دی ماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر رحیمیان معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و دکتر عبدالحسین شاهوردی رییس پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

لینک منبع خبر:

https://isba.ir/MainPage.aspx?ID=3463&kind=0&bcode=54

Provided byRoyan Institute