اخبار مرکز

ریزمغذی‌های غذایی با بیماری اندومتریوز در زنان مرتبط است

اندومتریوز یک بیماری التهابی لگن و وابسته به استروژن است. در این بیماری بافت آندومتر در خارج از حفره رحم مشاهده می‌شود. رژیم غذایی یکی از عوامل اصلی مؤثر در ایجاد اندومتریوز است. رژیم غذایی می‌تواند از طریق التهاب، اثرات استروژنی، عملکرد سیستم ایمنی و انقباض عضلات صاف روی ایجاد این بیماری اثر کند. در مطالعه‌ای که به تازگی روی ۱۵۶ خانم بارور و نابارور مراجعه کننده به بیمارستان آرش تهران با همکاری پژوهشگران پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت مشخص شد که میزان مصرف مواد مغذی در ایجاد این بیماری مؤثر است. یافته‌های حاصل از این مطالعه که در نشریه بین‌الملی Int J Reprod Biomed منتشر شده است نشان داد که زنان مبتلا به اندومتریوز ریزمغذی‌های غذایی کمتری نسبت به زنان سالم دریافت کرده بودند. علاوه بر این مشخص شد که دریافت کلسیم، پتاسیم، ویتامین‌های B12، B2، B6 و C در رژیم غذایی با خطر ابتلا به اندومتریوز رابطه معکوس دارد و مصرف مقدار مناسبی از این ریزمغذی‌ها می‌تواند خطر ابتلا به اندومتریوز را کاهش دهد.

More information: Roshanzadeh, G., Sadatmahalleh, S. J., Moini, A., Mottaghi, A., & Rostami, F. (2023). The relationship between dietary micronutrients and endometriosis: A case-control study. International Journal of Reproductive Biomedicine, ۲۱(۴), ۳۳۳.

Provided byRoyanscrm