اخبار مرکز

سلول درمانی ضایعات تارهای صوتی: مروری بر روش های آزمایشگاهی

صدمه و تحلیل تارهای صوتی یکی از گسترده ترین و در عین حال پیچیده ترین مشکلات در حوزه سلامت گوش و حلق و بینی است. این مسئله ممکن است منجر به اختلال مکرر و برگشت ناپذیر در توان تولید اصوات گردد. دلایل این عارضه بسیار متنوع است و از عفونت های حاد و مزمن تا استفاده بیش از اندازه از صدا و تومور ها را شامل می شود. روش های مختلفی برای بهبود این عارضه استفاده می شود که به طور کلی به دو گروه درمان های دارویی و جراحی تقسیم می گردد. با وجود پیشرفت های صورت گرفته در علوم پزشکی همچنان درمان این عارضه با موفقیت زیادی همراه نیست و هیچ یک از روش های درمانی منجر به درمان کامل عارضه نمی شود. استفاده از سلول درمانی و پزشکی بازساختی می تواند رویکردی امید بخش برای غلبه بر محدودیت های درمانی موجود باشد.
دکتر مسعود وثوق از پژوهشگاه رویان به همراه جمعی از پژوهشگران روس طی یک مقاله مروری به نگارش راهنمایی برای انتخاب روش های آزمایشگاهی مناسب برای سنجش محصولات سلول محور جهت درمان ضایعات تارهای صوتی پرداختند. با وجود آنکه الزامات مربوط به آزمایشات پیش بالینی محصولات سلول درمانی تا حدودی زیادی به قوانین کشورها بستگی دارد، مسائلی مانند انتخاب منبع سلول ها، انتخاب حامل و طراحی آزمایش در مدل های آزمایشگاهی، به تیم پژوهشی بستگی دارد که مجر به تفاوت در آزمایشات مختلف می گردد. این مقاله مروری که در مجله بین المللی Stem Cell Research & Therapy  به چاپ رسیده است به بررسی جنبه های مختلف مطالعات پیش بالینی مانند مدل های آزمایشگاهی، سنجش خصوصیات محصول سلولی و بررسی نتیجه نهایی آزمایشات پرداخته و پیشنهاداتی برای یک دست کردن آزمایشات پیش بالینی ارائه می دهد تا انتقال دانش از آزمایشگاه به بخش درمان را تسهیل کند.

 

اطلاعات بیشتر:

More information: Mikhail V Svistushkin, Svetlana Kotova, Anastasia Shpichka, Svetlana Starostina, Anatoliy Shekhter, Polina Bikmulina, Anna Nikiforova, Anna Zolotova, Valery Royuk, PA Kochetkov, Serge Timashev, Victor Fomin, Massoud Vosough, Valery Svistushkin, Peter Timashev, Stem cell therapy for vocal fold regeneration after scarring: a review of experimental approaches, Stem Cell Research & Therapy (2022). doi.org/10.1186/s13287-022-02853-9

Provided byRoyan Institute