اخبار مرکز

عملکرد متفاوت گیرنده مشابه Toll در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان به سه رده استئوبلاست، کندرئوسیت و آدیپوسیت

سلول‌های بنیادی مزانشیمی، سلول‌هایی چند‌توان در بدن افراد بالغ هستند که در شرایط آزمایشگاهی توان خود‌نو‌زایی و تمایز به سه رده استئوبلاست (سلول‌های استخوانی)، کندرئوسیت (سلول‌های غضروفی) و آدیپوسیت (سلول‌های چربی) را دارند. چگونگی تنظیم این شرایط توسط سلول‌های بنیادی مزانشیمی در حال مطالعه است. بیان گیرنده‌های مشابه Toll (TLRs) در بسیاری از رده‌های سلولی مشاهده شده است. همچنین TLRs در سلول‌های پیش‌ساز و بنیادی بیان می‌شود و در زنده‌مانی، تقسیم، تمایز و مهاجرت آنها موثر است؛ ممکن است TLRs در سلول‌های بنیادی مزانشیمی نیز نقش مشابهی داشته باشند. به منظور بررسی نقش این پروتئین در تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی، دکتر محمد‌رضا باغبان اسلامی نژاد، دکتر مرجان نصیری اصل، فاطمه خدابنده لو، دکتر رضا افلاطونیان و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به بررسی بیان TLR4 طی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سه رده استئوبلاست، کندرئوسیت و آدیپوسیت، در روزهای ۷، ۱۴ و ۲۱ تمایز پرداختند.
نتایج این پژوهش که در نشریه بین‌المللی Journal of Cellular and Molecular Medicine به چاپ رسیده است، نشان داد بیان TLR4 حین تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به هر سه رده مورد نظر افزایش یافته است. خاموش کردن بیان TLR4 موجب افزایش تمایز به آدیپوسیت و کاهش تمایز به استئوبلاست می شود. علاوه بر این بیان Wnt5a نسبت معکوس با تمایز به کندرئوسیت‌ها در آخرین مراحل تمایز دارد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد درک عملکرد TLR4 طی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سه رده یادشده برای درک و کنترل بیشتر بر درمان‌های مبتنی بر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مفید خواهد بود.

 

اطلاعات بیشتر:

More information: Fatemeh Khodabandehloo, Reza Aflatoonian, Zahra Zandieh, Farzad Rajaei, Forugh‐Azam Sayahpour, Marjan Nassiri‐Asl and Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Functional differences of Toll‐like receptor 4 in osteogenesis, adipogenesis and chondrogenesis in human bone marrow‐derived mesenchymal stem cells, Journal of cellular and molecular medicine (2021). doi.org/10.1111/jcmm.16506