اخبار مرکز

وزیکول های خارج سلولی و استفاده درمانی از آنان: ضرورت استفاده از روش های مهندسی

تقریباً تمامی انواع سلول ها کیسه های کوچکی به نام وزیکول از خود ترشح می کنند که به آنان وزیکول های خارج سلولی گفته می شود. این ساختارها از غشا سلول به سمت بیرون جوانه می زنند و بسته به سلولی که از آن خارج می شوند محتوی متفاوتی دارند. مشاهده شده است که وزیکول های خارج سلولی می توانند بازسازی بافت را تسهیل و عملکرد آن را بهبود بخشند بدون آنکه عوارض جانبی قابل توجهی ایجاد کنند. با توجه به نقش این ساختارها در ارتباطات بین سلولی، اثر درمانی ذاتی آنان و امکان طراحی مهندسی شان، وزیکول ها خارج سلولی ابزار درمانی ایده آلی محسوب می شوند و می توان از آنان برای انتقال هدفمند داروها استفاده کرد. با این وجود تنظیم جذب وزیکول های خارج سلولی در محل مورد نظر، یکی از چالش های مهم در استفاده درمانی از این ساختارهاست.

به منظور شرح و بررسی چگونگی استخراج، نگهداری و استفاده از وزیکول های خارج سلولی با اهداف درمانی، دکتر محمد رضا باغبان اسلامی نژاد، دکتر سمانه حسینی، اباذر اسماعیلی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علم و فرهنگ و پژوهشگاه دائوس سوئیس به نگارش یک مقاله مروری پرداختند. در این مقاله که در مجله بین المللی Stem Cell Research & Therapy به چاپ رسیده است، موارد موثر بر جذب وزیکول های خارج سلولی از جمله انتخاب سلول مبدأ، روش کشت سلول، روش استخراج و خالص سازی، نگهداری و نحوه مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله مهندسی وزیکول های خارج سلولی را به عنوان روشی موثر برای غلبه بر محدودیت های موجود و تبدیل این ساختارها به یک ابزار درمانی موفق معرفی می کند و به شرح و بررسی پیشرفت های اخیر در مهندسی وزیکول های خارج سلولی می پردازد. در نهایت چشم انداز استفاده از وزیکول های خارج سلولی در درمان های بالینی را امید بخش ارزیابی کرده توسعه پژوهش در مهندسی وزیکول های خارج سلولی را ضروری می داند.

 

اطلاعات بیشتر:

More information: Abazar Esmaeili, Mauro Alini, Mohamadreza Baghaban Eslaminejad and Samaneh Hosseini, Engineering strategies for customizing extracellular vesicle uptake in a therapeutic context, Stem Cell Research & Therapy (2022). doi.org/10.1186/s13287-022-02806-2

Provided byRoyan Institute