اخبار مرکز, اخبار موفقیت

چاپ مقاله و چاپ تصویر آن بر جلد مجله”Trends in Endocrinology and Metabolism”

به جناب آقای دکتر مسعود وثوق و تیم همراه، بابت چاپ مقاله ارزشمندشان و چاپ تصویر آن بر جلد مجله Trends in Endocrinology and Metabolismتبریک عرض می‌کنیم. 

اطلاعات بیشتر:

More information: RoyaSolhi et al, Trends in Endocrinology & Metabolism (2021). doi.org/10.1016/j.tem.2021.06.002

Provided byRoyan Institute