اخبار مرکز, اخبار موفقیت

دریافت گواهی GMP برای محصولات سلول درمانی

بدینوسیله گواهی می‌شود خط تولید فیبروبلاست پوست اتولوگ و کشت داده شده، مزانشیم مغز استخوان اتولوگ و کشت داده شده، ملانوسیت-کراتینوسیت پوست اتولوگ، مزانشیم ژل وارتن آلوژن و کشت داده شده شرکت فوق مورد بازدید کارشناسی روش‌های بهینه تولید (GMP) قرار گرفت و با توجه به شرایط موجود مورد تایید قرار گرفت.

 

Provided byRoyan Institute