اطلاع رسانی

نشست حضوری-مجازی خلق ارزش از دانش

یادواره دکتر سعید کاظمی آشتیانی

زمان: ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳ تا ۱۵

مکان: سالن همایش رویان

با حضور و سخنرانی دو تن از کارآفرینان برجسته کشور

 

Provided byRoyan Institute